Huippufirma

Matkailudiilin pilottikokeilu

Huippufirma -kokeilun palautekysely työntekijöille

Palautekyselyssä keräämme tietoa ja palautetta yritysten henkilökunnan kokemuksista Huippufirma -kokeilusta ja sen vaikuttavuudesta yritysten rekrytointiprosessiin. Palaute on hyvin tärkeää, jotta osaamme kehittää vertaisrekrytoinnin työkalua oikeaan suuntaan. Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Kiitos kun osallistut!

Jos kyselystä tai kokeilusta herää kysymyksiä, niin vastaamme mielellämme:

Marianne Kuisma Kati Virtanen
Projektikoordinaattori Rekrytointiasiantuntija
marianne.kuisma@aamos.fi kati.virtanen@aamos.fi
p. 0440972153 p. 0440972145

Kysely

Taustatiedot

Seuraavaksi kysymme Huipputyyppi -bingon vaikutuksista rekrytointiprosessiin.

1. Mikä oli ensivaikutelmasi kokeilusta?


2. Miten koet muiden työntekijöiden suhtautuneen kokeiluun?


3. Vaikuttiko kokeilu jollain tavalla työyhteisönne ilmapiiriin?


4. Mitä kaikkia keinoja käytit kokeilussa?

Kerroin kaverille. Miten monelle?Jaoin työpaikkani rekrytointi-ilmoituksen sosiaalisessa mediassa. Missä?Kerroin sosiaalisessa mediassa työstäni tai työpaikastani sekä kannustin hakemaan työpaikkaa.Tein videon Snapcahtiin, Periscopeen tai Youtubeen.Jaoin työpaikkani rekrytointi-ilmoituksen Linked-In:issä.Jaoin työpaikkani rekrytointi-ilmoituksen sosiaalisen median ryhmässä.

6. Miten kannustaviksi koit yrityksesi tarjoamat palkinnot vertaisrekrytoinnista?

Suositteluista

Työsuhteeseen johtaneesta rekrytoinnista

7. Osallistuisitko uudelleen samanlaiseen vertaisrekrytointiin?

10. Mitä teknisiä välineitä haluaisit jatkossa hyödyntää vertaisrekrytoinnissa?


Tietoja ei yhdistetä aiemmin kerättyihin tietoihin, eikä niistä pyritä tunnistamaan yksittäisiä vastaajia.

Suuri kiitos ajastasi ja vastauksistasi!